Podatki

Lekarz na karcie tylko z pielęgniarką na etacie

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarz współpracujący z pielęgniarką, ale niezatrudniający jej na etacie nie może się rozliczać w formie karty podatkowej – takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 października 2017 roku (sygn. 0115-KDIT3.4011.266.2017.1.DP).

Z wnioskiem do organów podatkowych zwróciła się lekarka prowadząca własną praktykę lekarza rodzinnego. Nie zatrudnia w niej innych lekarzy, a jedynie pielęgniarkę, która świadczy specjalistyczne usługi oraz spełnia warunki pomocy fachowej. Nie jest z nią związana umową o pracę.

Zdaniem lekarki jej przypadek spełnia warunki ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w związku z czym ma prawo do opodatkowania swoich przychodów z działalności w formie karty podatkowe...

Do góry