Podatki

Rachunek VAT nie dla każdego

Edyta Szewerniak-Milewska

Ministerstwo Finansów podkreśla, że rachunki VAT niezbędne do rozliczeń w systemie split payment są otwierane jedynie do kont rozliczeniowych przedsiębiorców. Jeżeli ktoś ma tylko rachunek oszczędnościowy, rachunku VAT nie dostanie.

Nowe rozwiązanie obowiązuje od 1 lipca br. Płatność za towar lub usługę między podmiotami gospodarczymi może być realizowana w ten sposób, że na podstawie otrzymanej faktury nabywca dokonuje zapłaty kwoty podatku VAT (całości lub części) na rachunek VAT, czyli specjalne konto, na którym są gromadzone środki pieniężne z tytułu zapłaty podatku VAT, a zapłata wartości netto (całości lub części) jest przekazywana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy albo rozliczana w inny sposób. Obowiązek bezpłatnego otworzenia rachunku VAT do każdego konta rozliczeniowego spoczywa na banku lub SKOK, w którym jest on prowadzony.

Do góry