Podatki

Przejazdy pacjentów kosztem lekarza

Edyta Szewerniak-Milewska

Wydatki na rzecz uczestników badania klinicznego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla prowadzącego je lekarza – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 15 maja br. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.287.2018.1.AP).

Zwróciła się o nią lekarka, która w ramach prowadzonej od 2001 roku jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów realizujących badania kliniczne leków. Jest czynnym podatnikiem VAT i ma status podatnika VAT-UE, gdyż usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej (obecnie 23 proc.).

Zakres świadczonych przez nią usług medycznych obejmuje m.in.:

  • kwalifikowanie pacjentów do badania, polegające na przeprowadzeniu wywiadu, dokonaniu badań lekarskich i diagnostycznych,
  • umawianie wizyt, ordynowanie podawanych leków, jak również podawanie pacjentom leków będących przedmiotem badania (doustnie, dożylnie, domięśniowo, wziewnie),
  • monitorowanie działania leków poprzez badania kontrolne pacjentów (badanie lekarskie, badania krwi, EKG, echo, USG, spirometria, RTG, itp.),
  • wykonywanie dodatkowych badań diagnostycznych w przypadku wystąpienia u pacjentów jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych,
  • sporządzanie dokumentacji medycznej dla każdego pacjenta i przekazywanie jej do firmy zlecającej badanie.
Do góry