Nowości

Kardiologia: Aktywność fizyczna zapobiega niewydolności serca

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Niższe o 31 proc. ryzyko rozwoju niewydolności serca stwierdzono w grupie osób deklarujących w całym okresie obserwacji optymalną aktywność fizyczną.

Niewydolność serca występuje u 1-2 proc. dorosłych osób w populacji ogólnej, a jej częstość wyraźnie wzrasta z wiekiem. W grupie osób powyżej 70. r.ż. niewydolność serca dotyka aż 10 proc. populacji. W związku z postępem w leczeniu chorób będących przyczyną niewydolności serca – głównie choroby niedokrwiennej i zawału – szacuje się, że wielu pacjentów, którzy przeżyli ostre zespoły wieńcowe, może w przyszłości rozwinąć objawy niewydolności serca i populacja ta będzie się zwiększać. Według analiz epidemiologicznych długoterminowe ryzyko wystąpienia objawów niewydolności serca dla osób w wieku 55 lat wynosi 33 proc. dla mężczyzn i 28 proc. dla kobiet.

Dane z ostatnich badań europejskich (ESC-HF pilot study) wskazują, że roczna śmiertelność całkowita wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca wynosi 17 proc., a częstość ponownych hospitalizacji to 44 proc.

Prewencja niewydolności serca powinna być podjęta nie tylko we wczesnych etapach rozwoju choroby, ale już na etapie identyfikacji i odpowiedniego postępowania wobec czynników ryzyka prowadzących do niewydolności serca. Najważniejsze to nadciśnieni...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najlepiej przebadany i rekomendowany sposób wysiłku to trening aerobowy.

Do tego typu wysiłku można zaliczyć:

Do góry