Nowości

Geriatria: Palenie wypala rezerwy

Dr n. med. Katarzyna Broczek

Palący Brytyjczycy po 60. r.ż. mają 60 proc. większe ryzyko rozwoju zespołu kruchości niż ich niepalący rówieśnicy.

Lista problemów zdrowotnych związanych z paleniem papierosów wydłuża się, uwzględniając coraz więcej zespołów chorobowych zwiększających wskaźniki chorobowości i umieralności populacji. Należy do nich również zespół kruchości zwany także zespołem słabości lub zespołem wyczerpania rezerw (ang. frailty).

Zespół kruchości definiowany jest jako stan zmniejszonej sprawności związanej z utratą rezerw fizjologicznych i zwiększoną podatnością na niekorzystne czynniki i stresory.

Konsekwencją zespołu kruchości jest postępująca niesprawność wynikająca ze zwiększonego ryzyka upadków, złamań i hospitalizacji, a także pogorszenie jakości życia i utrata samodzielności.

Do góry