Nowości

Osteoporoza: Pozytywne efekty wertebroplastyki

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Choroba Parkinsona zwiększa ryzyko złamań: w okresie obserwacji u 12,5 proc. pacjentów wystąpiło takie złamanie, podczas gdy w grupie kontrolnej u 7,4 proc.

Choroba Parkinsona to częsta przypadłość osób w podeszłym wieku. Ryzyko złamań u osób starszych jest wysokie, co zależy od samego procesu zaniku kostnego, czyli osteoporozy, ale także od sprawności fizycznej mogącej prowadzić do występowania upadków. Choroba Parkinsona zwiększa to ryzyko (wiek, stan funkcjonalny, wpływ samej choroby), dlatego warto odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ryzyko złamań w tej grupie wzrasta.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Przy okazji omawiania skutecznej terapii osteoporozy u chorych z parkinsonem warto zwrócić uwagę na stan funkcjonalny zwiększający ryzyko upadków i złamań. [...]

Do góry