Historia medycyny

Jan Haftek – organizator pierwszego w Polsce Oddziału Ostrych Urazów Rdzenia Kręgowego

Dr hab. n. hum. Ryszard W. Gryglewski, prof. UJ

Profesor Haftek był postacią znaną w środowisku neurochirurgów i medycyny rehabilitacyjnej. Został uhonorowany doktoratem honoris causa WAM w Łodzi (1999 rok). Otrzymał także tytuł Pioneer of Hand Surgery – prestiżowe wyróżnienie Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (Sydney, 2007 rok). Był jednym z inicjatorów i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, a w nim wieloletnim przewodniczącym Sekcji Neuroortopedii, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów. W 1999 roku otrzymał honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, trzy lata później Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. W 2005 roku Polskie Towarzystwo Lekarskie wręczyło mu dyplom jako Zasłużonemu. Przez 16 lat był członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczył Komisji Urazów Układu Nerwowego PAN.

Przyszły neurochirurg urodził się w 1928 roku w podkarpackiej Kańczudze. Naukę gimnazjalną kończył w Przeworsku, by po złożeniu egzaminu dojrzałości podjąć w 1947 roku studia medyczne. Pięć lat później otrzymał dyplom lekarski Akademii Medycznej w...

Do góry