Opis przypadku

Połknięcie zardzewiałego wygiętego drutu

Dr n. med. Krzysztof Kuśmierczyk1

Dr hab. med. Piotr Pietkiewicz1

Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski2

1Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi kierownik: prof. dr hab. med. J. Olszewski

2kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, kierownik II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi

Celem pracy jest przedstawienie przypadku uszkodzenia części krtaniowej gardła i nasady języka po połknięciu zardzewiałego wygiętego drutu jako próby samookaleczenia się.

Ciała obce zlokalizowane w obrębie gardła stanowią stosunkowo częstą przyczynę interwencji w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego. Niejednokrotnie – jak w przypadku ości, igieł krawieckich oraz innych drobnych elementów – są skutkiem przypadkowego połknięcia, a usunięcie ich nie przedstawia większych trudności. Najczęściej dotyczy to dzieci, osób upośledzonych umysłowo, pod wpływem alkoholu oraz osób mających protezy zębowe.

Ekstremalne przypadki związane są z samouszkodzeniami dokonywanymi przez więźniów, którzy celowo próbują połykać różnego rodzaju kotwice i krzyżaki, czyli dwa skrzyżowane i związane gumką druty.

Aby uniknąć kary

Chory O.T., lat 37, został przywieziony na Izbę Przyjęć Szpitala Klinicznego UM im. WAM w Łodzi na dyżur pełniony przez Klinikę Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii.

Pacjent podczas przyjęcia zgłaszał ostry, kłujący ból w obrębie gardła, uniemożliwiający połykanie śliny, z jamy ustnej wystawał drut. Okoliczności, w których miało dojść do przypadkowego połknięcia ciała obcego, z wywiadu uzyskanego od chorego były niewiarygodne, chociaż pacjent utrzymywał, że wystąpiły 12 godzin przed zgłoszeniem się do szpitala.

Dopiero po kilku dniach uzyskano informację, że pacjent miał wyznaczony termin zgłoszenia się do odbycia kary pozbawienia wolności i najprawdopodobniej popełniając samookaleczenie, chciał ten termin odwlec.

W pracy zaprezentowano wdrożone postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze. Wykonanie tracheostomii w pierwszym etapie zabezpieczyło drogi oddechowe przed potencjalnym krwawieniem i umożliwiło ogólne dotchawicze znieczulenie chorego. Ze względu na rozmiar i charakter ciała obcego wykonano laryngoskopię bezpośrednią w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym po intubacji przez tracheostomię z wykorzystaniem rozwieracza Whiteheada.

W każdym przypadku usuwania ciała obcego indywidualny dobór technik diagnostycznych, jak i sposobu usunięcia, wydaje się w pełni uzasadniony.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Ciała obce w obrębie gardła najczęściej lokalizują się w obrębie migdałków podniebiennych, nasady języka, dołków językowo-nagłośniowych i zachyłków gruszkowatych. Objawy w [...]

Podsumowanie

Ze względu na dużą różnorodność ciał obcych zlokalizowanych w obrębie gardła ustalenie standardowego postępowania jest niezwykle trudne. W większości przypadków dobór [...]

Do góry