Nowości

Osteoporoza: Jak ocenić ryzyko złamań u pacjentów dializowanych?

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Wykazano, że metoda FRAX istotnie lepiej przewiduje złamania kości u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami niż poszczególne czynniki wchodzące w skład kalkulatora FRAX.

Wiadomo, że pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek mają zwiększone ryzyko złamania kości. Nie opracowano dotąd kompleksowego modelu oceny wielkości tego ryzyka, dlatego cenne dane wnosi analiza grupy polskich badaczy pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Jerzego Przedlackiego z Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM.

W prospektywnej obserwacji trwającej dwa lata w grupie 718 pacjentów (spośród 1068, którzy rozpoczęli obserwację, 350 zmarło lub miało przeszczepioną nerkę w trakcie badania) poddawanych hemodializie we wszystkich 29 ośrodkach dializ województwa m...

Do góry