Nowości

Onkologia: Późniejsza diagnoza z winy alkoholu

Lek. Bartosz Spławski

Rak wątrobowokomórkowy jest rozpoznawany w późniejszym stadium zaawansowania u pacjentów nadużywających alkoholu.

Rak wątroby jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z rakiem, a rak wątrobowokomórkowy (HCC) stanowi ponad 90 proc. wszystkich pierwotnych nowotworów wątroby. Częstość jego występowania gwałtownie wzrosła w krajach zachodnich w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Większość przypadków HCC rozwija się na podłożu marskości wątroby. Zakażenie wirusem WZW typu B i C to dwie główne przyczyny HCC. Nadużywanie alkoholu i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby są kolejnymi dwoma dominującymi czynnikami ryzyka rozwoju HCC, z różnymi wskaźnikami rozpowszechnienia w różnych częściach świata. Ze względu na poprawę skuteczności leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C i wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz zwiększone spożycie alkoholu na mieszkańca w niektórych regionach, alkohol prawdopodobnie stanie się w najbliższej przyszłości główną przyczyną HCC.

Do góry