Nowości

Kardiologia: Groźna gorączka reumatyczna

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Przebieg naturalny utajonej gorączki reumatycznej może być różny – ciągle jednak u połowy dzieci dochodzi do istotnej progresji wady, a w przypadku ciężkiej wady serca wyjściowo śmiertelność pozostaje wysoka.

Gorączka reumatyczna jest chorobą autoimmunologiczną wywołaną nadmierną odpowiedzią na zakażenie paciorkowcem β-hemolizującym grupy A. Pojawia się ona jako powikłanie paciorkowcowego zapalenia gardła i migdałków u ok. 0,3-3 proc. pacjentów chorujących na anginę. Dotyka najczęściej dzieci w wieku 6-15 lat, bardzo rzadko osób po 30. r.ż. Reakcja immunologiczna jest skierowana przeciwko epitopom o budowie podobnej do białek występujących m.in. w mięśniu sercowym, zastawkach serca, błonie maziowej, skórze oraz w podwzgórzu i jądrze ogoniastym.

Objawy pojawiają się zwykle po ok. trzech tygodniach, w 30 proc. przypadków po skąpoobjawowym zapaleniu gardła. Jeśli nie dojdzie do zapalenia serca, choroba jest łagodna. Większość nawrotów występuje w ciągu pierwszych dwóch lat. Każdy nawrót zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju wady zastawki mitralnej i aortalnej.

Do góry