Nowości

Psychiatria: Ulotny zapach depresji

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Niemieccy naukowcy stwierdzili, że u chorych na depresję występują istotne zaburzenia węchu, jednak wcale nie zależą one od nasilenia zaburzeń nastroju, a przede wszystkim od czasu trwania i przebiegu choroby psychicznej.

Wielu osobom może się to wydawać nieco dziwne, ale zajmujący się tym zagadnieniem naukowcy od dawna wiedzą o ścisłych – także anatomicznych – związkach między zmysłem powonienia a procesami emocjonalnymi. Mimo to wyniki badań, także tych prowadzonych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, nie wskazują jasno, jaki jest charakter tych powiązań. Na przykład w badaniach polskich nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy pacjentami z chorobą afektywną dwubiegunową i jednobiegunową, a osobami zdrowymi ani pod względem zdolności odróżniania różnych zapachów, ani pod względem czułości powonienia (choć pacjenci z depresją nawracającą wypadali nieco gorzej niż osoby zdrowe, a chorzy dwubiegunowi – nieco lepiej, ale różnice te nie były znamienne).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Mam wrażenie, że badanie, choć ciekawe, niewiele wyjaśniło w sprawie powiązań między regulacją emocji a powonieniem. Autorzy wybrali do porównania bardzo [...]

Do góry