Bez reszty

Nadal uszczelniamy puste wiadro

Dr Krzysztof Kuszewski

ekspert ds. zdrowia publicznego

Gdy piszę te słowa, odbywają się bez opamiętania konwencje partyjne. Padają na nich puste słowa, wynalazki odkryte 30 lat temu, obietnice zamiast rozwiązań systemowych. Pojawiły się także pogróżki, że podobnie jak VAT uszczelnimy system finansowania ochrony zdrowia, a uzyskane pieniądze damy społeczeństwu, np. na tornistry i chodniki do szkoły. W ten sposób unikniemy oszustw lekarzy, podobnie jak kasty sędziowskiej, tym bardziej że znaczna część z nich dochodzi do wieku 70 lat, a więc leczyła ludzi, którzy byli ciemiężycielami narodu, jak powiedział pan prezydent.

Do góry