Medycyna sportowa

Jak w wieku 80 lat mieć układ odpornościowy 20-latka?

Prof. dr hab. med. Józef Opara

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, GWSH w Katowicach

Utrzymujmy intensywną aktywność fizyczną, a nasz układ odpornościowy zachowa wieczną młodość!

Powszechnie się przyjmuje, że starzeniu towarzyszy przebudowa układu odpornościowego, w tym stopniowy zanik grasicy (zaczynający się już od 20. r.ż.) i skrócenie czasu życia limfocytów T, co grozi obniżeniem odporności. Grasica jest niezbędna do rozwoju odporności organizmu. Powiększa się do 2. r.ż., pozostaje duża do okresu dojrzewania (waży ok. 25 g), po czym zmniejsza się (po 60. r.ż. waży nawet mniej niż 0,5 g). Limfocyty T (łac. thymus, grasica) to limfocyty grasicozależne – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nieposiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w warzyszy przebudowa układu odpornościowego, w tym stopniowy zanik grasicy (zaczynający się już od 20. r.ż.) i skrócenie czasu życia limfocytów T, co grozi obniżeniem odporności. Grasica jest niezbędna do rozwoju odporności organizmu. Powiększa się do 2. r.ż., pozostaje duża do okresu dojrzewania (waży ok. 25 g), po czym zmniejsza się (po 60. r.ż. waży nawet mniej niż 0,5 g). Limfocyty T (łac. thymus, grasica) to limfocyty grasicozależne – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nieposiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Na przykładzie jazdy na rowerze

Ostatnie badania angielskich uczonych wykazały, że intensywna aktywność fizyczna wpływa korzystnie na odporność. W marcu 2018 roku badacze z Uniwersytetu w [...]

Różnorodne korzyści

Mistrzowskich cyklistów amatorów (ang. master cyclists) porównano z grupą 75 zdrowych osób w wieku 57-80 lat, a także z grupą 55 [...]
Do góry