Pytanie prawne

Pytanie prawne

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza?
Zadaj pytanie!
Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach
jednego z najbliższych numerów „Medical Tribune”.
Gwarantujemy pełną anonimowość.
prawo@medical-tribune.pl

Czy lekarz może bez ograniczeń prowadzić inną działalność gospodarczą?

Lekarz może prowadzić inną działalność gospodarczą, ale z pewnymi wyjątkami.

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie należy rozpocząć od określenia, jak rozumiemy pojęcie „inna działalność gospodarcza”. Wykonywanie zawodu lekarza zostało uregulowane m.in. w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2018 poz. 617 ze zm.; dalej: z.l.l.d.u.).

Powyższe przepisy określają, jakie świadczenia zdrowotne (m.in. badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób, udzielanie porad lekarskich) oraz jakie inne czynności (m.in. prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk medycznych, nauczanie zawodu lekarza) są uznawane za wykonywanie zawodu lekarza. W konsekwencji za inną działalność gospodarczą należy uznać działalność niezwiązaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz wykraczającą poza zamknięty ustawowy katalog innych czynności niepolegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Do góry