Pieniądze

Zapłacić za „zejście po dyżurze”

Katarzyna Redmerska

Minister zdrowia zobowiązał dyrektorów szpitali do niepotrącania wynagrodzenia za czas odpoczynku w umowach z placówkami, które szkolą przyszłych specjalistów. Minister uznał, że szpital musi zapłacić rezydentowi za „zejście po dyżurze” i w umowach z młodymi lekarzami wprowadził warunki korzystniejsze, niż wskazuje orzecznictwo.

Do tej pory szpital potrącał lekarzom z pensji za opuszczanie placówki po 24 godzinach pracy i niezostawanie na kolejne 7 godzin i 35 minut.

– Polskie ustawodawstwo absolutnie nie wskazuje na to, że lekarzowi po dyżurze medycznym nie należy się odpoczynek. Kodeks pracy jasno to precyzuje – mówi Marcin Sobotka, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Le...

Do góry