Podatki

NFZ wezwany do uszczelniania

Edyta Szewerniak-Milewska

W nowelizowanej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą przyjął rząd, znalazły się zapisy zakładające m.in. gruntowną reformę służb kontrolnych NFZ. W uzasadnieniu do tego projektu znajduje się odwołanie do skuteczności kontroli Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialnej za uszczelnienie systemu podatkowego. Teraz stawiana jest jako wzór dla działań NFZ.

Od 2019 roku w ustawie o KAS zostały wprowadzone zmiany, które bezpośrednio wpływają na prawa i obowiązki podatników w postępowaniu celno-skarbowym. Warto zatem spojrzeć na przykładowe zmiany wpływające bezpośrednio na sytuację prawno-podatkową po...

Do góry