Nowości

Psychiatria: Cztery proste pytania o myśli samobójcze

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Grupa amerykańskich naukowców wykryła unikalny profil immunobiologiczny charakterystyczny dla kobiet z depresją lub zaburzeniami lękowymi, u których występuje zwiększone ryzyko samobójstwa.

Pierwsze obserwacje dotyczące powiązań między depresją a procesami zapalnymi pochodzą z lat 80. XX wieku, kiedy zaobserwowano wyraźny związek między kuracją interferonem a patologicznym obniżeniem nastroju. W późniejszym okresie stwierdzono, że także pierwotna depresja (niezwiązana z podawaniem leku) wiąże się ze zmianami w zakresie obwodowych wskaźników zapalnych. Zmiany wskaźników zapalnych we krwi oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzono także u osób z myślami samobójczymi.

Autorzy prezentowanego badania zadali sobie pytanie, czy można opracować profil neurobiologiczny osób obciążonych zwiększonym ryzykiem samobójstwa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Niewątpliwą siłą badania jest ocena tak wielu różnych czynników związanych z procesami zapalnymi. Słabością jest niewielka grupa, ograniczenie badania tylko do [...]

Do góry