Nowości

Kardiologia: Zachować lekarski spokój, zlecić kontrolę badań, ale nie odstawiać leku

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Wzrost stężenia kreatyniny na początku leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEI) może być zjawiskiem przejściowym i należy ostrożnie podejmować decyzję o trwałym odstawieniu leków z tej grupy.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) mają ugruntowaną pozycję w leczeniu chorób układu krążenia, w tym przede wszystkim nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i stabilnej choroby wieńcowej.

Jak wykazano w licznych badaniach klinicznych, stosowanie leków z tej grupy istotnie poprawia rokowania, zmniejsza śmiertelność, częstość incydentów sercowo-naczyniowych i częstość hospitalizacji. Nieliczne przeciwwskazania do stosowania tej grupy leków obejmują: okres ciąży, wywiad przebytego obrzęku naczynioruchowego, obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej nerki. Ograniczeniem stosowania tej grupy leków są natomiast hipotonia oraz niewydolność nerek. Stosowanie ACEI w przewlekłej chorobie nerek u wybranych chorych może być bardzo korzystne, ponieważ obniżenie ciśnienia w kłębuszkach nerkowych hamuje progresję choroby, ale leki te są przeciwwskazane w zaawansowanej niewydolności nerek. U części pacjentów leczonych ACEI, z wyjściowo prawidłowym poziomem wskaźników nerkowych we krwi, po włączeniu leczenia dochodzi do przejściowego wzrostu kreatyniny, co często jest powodem odstąpienia od dalszego leczenia lekami z tej grupy.

Autorzy omawianego badania przeanalizowali, w jakim stopniu przejściowy wzrost stężenia kreatyniny wpływa na rokowanie krótko-i długoterminowe pacjentów z cukrzycą, w wieku > 55 lat i z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczy...

Do góry