Nowości

Onkologia: Leczenie raka gruczołu krokowego o bardzo wysokim ryzyku

Dr n. med. Bartosz Spławski

Jednoznacznie stwierdzono, że spełnienie kryteriów VHR bardzo silnie wiązało się z wyższym ryzykiem nawrotu biochemicznego, wystąpienia przerzutów oraz zgonu spowodowanego chorobą nowotworową.

Wyniki radykalnego leczenia onkologicznego zaawansowanego miejscowo raka prostaty (PCa – prostate cancer) można przewidzieć z dużą dokładnością na podstawie stopnia zaawansowania klinicznego lub patologicznego nowotworu, stężenia antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) przed leczeniem oraz wyników biopsji. Istnieje kilka zatwierdzonych modeli predykcyjnych do przewidywania tych wyników.

Jednak, pomimo prób ujednolicenia kryteriów prognostycznych, istnieje szeroki zakres wyników leczenia tej grupy chorych: odsetek 10-letnich przeżyć bez nawrotu biochemicznego choroby lub wystąpienia przerzutów odległych może się znacznie różnić (odpowiednio od 25 proc. do 68 proc. i od 73 proc. do 89 proc.). W związku z tym zaczął powstawać konsensus, że nie wszystkie przypadki PCa wysokiego ryzyka powinny być traktowane tak samo.

We wcześniejszych badaniach wykazano, że wśród mężczyzn z rakiem prostaty pacjenci spełniający kryteria bardzo wysokiego ryzyka (VHR – very high risk) mieli gorsze wyniki po radykalnej prostatektomii. Sugerowano, że warianty kryteriów VHR mają zna...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Analiza kryteriów VHR pozwala zidentyfikować mężczyzn z gorszymi wynikami histopatologicznymi i onkologicznymi po standardowym leczeniu, w porównaniu z mężczyznami z samymi [...]

Do góry