Nowości

Osteoporoza: Czy zanik kostny nasila miażdżycę naczyń wieńcowych?

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Wykazano odwrotną korelację między zawartością wapnia w piersiowym odcinku kręgosłupa a stopniem uwapnienia tętnic wieńcowych.

Jednym z odwiecznych problemów dotyczących osteoporozy jest kwestia zależności między zanikiem tkanki kostnej i rozwojem miażdżycy. Można w oparciu o wiedzę patofizjologiczną podejrzewać, że przynajmniej część wapnia mobilizowanego z kości uczestniczy w procesie tworzenia blaszek miażdżycowych. Taki pogląd skłania lekarzy niektórych specjalności (szczególnie kardiologów) do zalecania diety o niezbyt dużej podaży wapnia. Interesujące wyniki dotyczące tego zagadnienia przynosi omawiane badanie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Omawiane wyniki są interesującą próbą odpowiedzi na pytanie o powiązania między osteoporozą i miażdżycą. Duża grupa, ujęcie obu płci, w tym [...]

Do góry