Kardiologia

Człowiek jest tak stary, jak stare są jego tętnice

O farmakoterapii i wieku serca z prof. dr. hab. med. Piotrem Jankowskim, sekretarzem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rozmawia Agnieszka Fedorczyk

W Krakowie odbyła się konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2018”. Koncentrowano się m.in. na paleniu tytoniu, nadciśnieniu tętniczym, hipercholesterolemii, zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności serca, ale także na rehabilitacji oraz chorobach nowotworowych.

Omawiano także najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Forum Profilaktyki, wytyczne amerykańskich towarzystw kardiologicznych i diabetologicznego oraz nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym w ciąży.

Uczestnicy konferencji mogli też zapoznać się z pierwszymi wynikami realizacji programu KOS-Zawał (czyli Koordynowanej Opieki Specjalistycznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego), który znacząco zmniejsza śmiertelność pacjentów po zawale serca, a także z zasadami optymalizacji leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków, jak również z aktualnymi poglądami na profilaktykę i leczenie zakrzepicy tętniczej.

MT: Jakie są nowoczesne poglądy na profilaktykę i leczenie zakrzepicy tętniczej?


Prof. Piotr Jankowski:
Profilaktyka zakrzepicy tętniczej, a szerzej profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, polega na zdrowym stylu życia: zdrowej diecie, utrzymywaniu regularnej aktywności fizycznej, unikaniu dymu tytoniowego, a także nadwagi i otyłości, oraz na skutecznym leczeniu czynników ryzyka takich jak nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia oraz cukrzyca. Warto zaznaczyć, że wspomniane czynniki ryzyka można i należy leczyć zarówno niefarmakologicznie, jak i za pomocą leków.

Ponadto w ramach profilaktyki często stosujemy leki przeciwpłytkowe, najczęściej kwas acetylosalicylowy. Wskazania do tej grupy leków mają pacjenci z chorobami rozwijającymi się na podłożu miażdżycy, np. z chorobą niedokrwienną serca (w tym po zawale serca lub po rewaskularyzacji mięśnia sercowego), po udarze mózgu czy z chorobą tętnic kończyn dolnych. W części przypadków sięgamy po leki przeciwzakrzepowe. Ostatnio opublikowano wyniki badań wskazujących na korzyści wynikające ze stosowania leku przeciwzakrzepowego (rywaroksaban) w małej dawce w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.


MT: Jakie miejsce zajmuje zakrzepica naczyń tętniczych wśród chorób układu krążenia?

P.J.: Aż 46 proc. zgonów w Polsce spowodowane jest chorobami układu krążenia (ok. 50 proc. kobiet i ponad 40 proc. mężczyzn). Wśród nich ogromną większość stanowią zgony spowodowane chorobami będącymi konsekwencjami miażdżycy lub zakrzepicy, czyli...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Program koordynowanej opieki kardiologicznej nad pacjentami po zawale serca, KOS-zawał.

Ten nowoczesny system organizacji opieki nad pacjentami z zawałem serca jest realizowany w ok. 50 ośrodkach. Jak wynika z badań oceniających [...]
Do góry