Made in poland made in poland

Nowatorska aplikacja zmniejszy ryzyko zakażeń

Danuta Pawlicka

Konsultacja medyczna: prof. Tomasz Banasiewicz

Prosty system, który opracowali i obecnie testują poznańscy chirurdzy, może zrewolucjonizować leczenie ran pooperacyjnych.

Każdego roku notuje się w Polsce około 0,5 mln przypadków zakażeń ran pooperacyjnych, które zagrażają zdrowiu, a nierzadko i życiu operowanych pacjentów. Z każdą taką infekcją wiążą się: dłuższy pobyt w szpitalu, dodatkowe koszty leczenia i dodatkowe obciążenie lekarzy pracą. Tamę tym powikłaniom może postawić aplikacja IWOUND, której premiera zbiegła się z dyrektywą UE (European Center of Diseases Control and Prevention) nakazującą monitorowanie ran do 30 dni po operacji. Nowatorskie rozwiązanie z Poznania ułatwi wywiązanie się z tego trudnego unijnego obowiązku, ponieważ nie tylko wspomaga i monitoruje leczenie zakażeń, do jakich dochodzi w obrębie pola operacyjnego, ale jednocześnie wprowadza nową filozofię gromadzenia danych, która uwolni personel medyczny od papierkowej roboty.

– Dzisiaj nawet nie wiemy, ile dokładnie osób w Polsce ma takie rany, bo nie wszystkie szpitale to zgłaszają. Mamy też wiele zastrzeżeń do jakości ich leczenia, które powinno być częścią wykształcenia lekarzy. Zabieg chirurgiczny jest ważnym elementem, ale tylko elementem – podkreśla prof. Tomasz Banasiewicz, chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Do góry