Made in poland

Implanty słuchowe nowej generacji umożliwiające MRI

Ewa Szarkowska
Konsultacja: prof. Henryk Skarżyński

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach wszczepiono implanty słuchowe nowej generacji umożliwiające badanie MRI. W przypadku pacjentów z częściową głuchotą tego typu operację wykonano po raz pierwszy na świecie. U pacjentów z całkowitą głuchotą – po raz pierwszy w Polsce. Dwa innowacyjne zabiegi przeprowadził prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński.

Pierwszym operowanym pacjentem był 71-letni mężczyzna, którego słuch od 10 lat ulegał stopniowemu pogarszaniu. Jednym uchem nie słyszał prawie zupełnie mowy ludzkiej, a słuchając drugim uchem, rozumiał zaledwie kilkanaście procent. Porozumiewał się tylko, patrząc na kogoś i odczytując słowa z ruchu warg.

W tym samym dniu lekarze z Kajetan wszczepili również implant nowej generacji 53-letniej kobiecie, która ponad 3,5 roku temu straciła słuch nagle, w prawym uchu, w wyniku infekcji wirusowej. Słyszała pewne dźwięki, szczególnie na niższych częstotliwościach, ale nie była w stanie ich zrozumieć.

Każdy z zabiegów trwał po około 40 minut i był przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym.

Otochirurg po nacięciu skóry za uchem, poprzez wyrostek sutkowy kości skroniowej, uzyskał dostęp do okienka owalnego, przez które, nie naruszając struktury ucha wewnętrznego, wprowadził elektrodę implantu ślimakowego. Pozostała część wewnętrzna ur...

Do góry