Bez reszty

Było niezależne ubezpieczenie

Dr Krzysztof Kuszewski,

ekspert ds. zdrowia publicznego

Tak pilnie pracowali jego przeciwnicy, a raczej ci, co chcieli zarządzać miliardami, aby bez żadnej kontroli kierować strumień pieniędzy do swoich, że wreszcie fundusz zarządzany jest znowu przez ministra zdrowia, czyli tam, gdzie był dwadzieścia lat wcześniej.

Obecnie nawet płace idą przez fundusz. W ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym podpisanej przez prezydenta Kwaśniewskiego 7 lutego 1997 roku zakładano system niezależnych kas, rejestr usług zdrowotnych i dwa lata vacatio legis na przygoto...

Do góry