Nowości

Onkologia: Probiotyki w trakcie chemioradioterapii?

Dr n. med. Bartosz Spławski

Badanie sugeruje, że kombinacja probiotyków znacząco poprawiła odpowiedź immunologiczną pacjentów i zmniejszyła nasilenie zapalenia śluzówki jamy ustnej poprzez modyfikację mikroflory jelitowej.

Rak nosowej części gardła jest powszechnym nowotworem złośliwym w południowych Chinach z odsetkiem przeżyć całkowitych przekraczającym 80 proc. Standard leczenia tego typu nowotworu to skojarzona radiochemioterapia, która wiąże się z wieloma działaniami niepożądanymi, m.in. zapaleniem błoń śluzowych. Średnia częstość występowania zapalenia śluzówki jamy ustnej (OM – oral mucositis) u pacjentów z rakami rejonu głowy i szyi poddawanych jednoczesnej radiochemioterapii (CCRT – concurrent radiochemotherapy) lub samodzielnej radioterapii wynosi około 80 proc. Może to pogorszyć jakość życia i prowadzić do przerw w radioterapii lub CCRT z częstotliwością sięgającą 19 proc. Dodatkowe leczenie wspomagające znacznie zwiększa całkowity koszt opieki. Do tej pory nie ma skutecznych sposobów wyeliminowania tego powikłania.

Ostatnio wykazano, że mikroflora organizmu wiąże się z odpowiedzią na immunoterapię, natomiast wzajemne zależności między mikroflorą jelitową, nowotworem i układem odpornościowym nie zostały w pełni zdefiniowane. Jak wiadomo, choroba nowotworowa i...

Celem prezentowanego badania była ocena wpływu kombinacji probiotyków na nasilenie zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, które jest częstym, trudnym do uniknięcia powikłaniem indukowanym przez radiochemioterapię u pacjentów z rakiem nosogardła.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Należy zauważyć, że suplementacja odpowiedniej kombinacji probiotyków może skutecznie zmniejszyć zaburzenia mikroflory jelitowej spowodowane radiochemioterapią i bezpośrednio lub pośrednio zwiększyć zdolność [...]

Do góry