Nowości

Osteoporoza: Sarkopenia – niedoceniany problem medyczny

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Zanik masy mięśniowej u osób w podeszłym wieku przyczynia się do upadków, a niska masa kostna plus upadek to wysokie ryzyko złamań.

Sarkopenia to częste zjawisko u osób starszych, charakteryzujące się stopniowym zanikiem mięśni szkieletowych, co prowadzi do zaburzeń funkcjonalnych, obniżenia jakości życia i przyczynia się do zwiększenia umieralności. Mamy także coraz więcej dowodów, że sarkopenia zwiększa ryzyko złamań osteoporotycznych.

W systematycznym przeglądzie literatury światowej autorzy odpowiedzieli na pytania:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Omawiane badanie dotyczy ważnego, mało dostrzeganego problemu. Zanik masy mięśniowej obserwowany u rosnącej liczby osób w podeszłym wieku w poważnym stopniu [...]

Do góry