Pytania prawne

Pytanie prawne

Jestem lekarzem zatrudnionym w POZ na kontrakcie. Nie mam specjalizacji. Czy mogę wystawiać skierowania na leczenie uzdrowiskowe? Kto może takie skierowania wystawiać?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510) leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Tym samym osobami uprawnionymi do wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe są właśnie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, czyli w rozumieniu przywołanej ustawy wszyscy lekarze i lekarze dentyści będący świadczeniodawcami, z którymi Narodowy F...

Do góry