Prawo prawo

Dlaczego pacjent szybko zdiagnozowany i leczony nie żyje?

Lek. Radosław Drozd

Specjalista medycyny sądowej, Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapraszamy do lektury tekstów w Dziale prawnym. Oto pw Dziale prawnym. Oto problemy, które analizujemy:

„Korzystne rokowanie” – jak to rozumie lekarz, jak rodzina pacjenta, a jak prawnik.

Pytanie prawne: Wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Marihuana lecznicza – problem dostępności.

Podatki: Obowiązkowe zmiany w kasach rejestrujących, Ewidencja każdej sprzedaży.

66-letni pacjent w kwietniu zgłosił się do lekarza z powodu znacznego powiększenia znamienia na skórze lewego pośladka.

Z wywiadu wynikało, że brat pacjenta chorował na czerniaka. Pobrano wycinek wraz z całą zmianą skórną, który przesłano do badania histopatologicznego. Wynik badania z 27 maja brzmiał: „Czerniak złośliwy. Wycięcie nieradykalne”. Powyższe stwierdzenie spowodowało decyzję o radykalizacji postępowania i wycięciu tzw. węzła wartownika.

Przeprowadzone 14 czerwca przed zabiegiem badania obrazowe (USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych pachwinowych, RTG klatki piersiowej) nie wykazały przerzutów odległych.

Historia operacji

Wycięcie poprzedzono wykonanym 5 lipca badaniem scyntygraficznym, które wykazało ogniskowe gromadzenie radioznacznika w okolicy lewego dołu pachwinowego, odpowiadające lokalizacji węzła wartowniczego. Miejsce to oznaczono na skórze. W tym samym dniu wykonano zabieg, bez powikłań. Pobrany materiał 6 lipca poddano badaniu histopatologicznemu. Materiałem była „osełka skóry o wymiarach 5,5 x 2,5 cm z tkanką podskórną grubości do 0,6 cm, z centralnie umiejscowioną blizną średnicy 1,5 cm” oraz „węzeł wartowniczy średnicy 0,8 cm”.

Ryzykowne rokowania na podstawie danych statystycznych

Istotnym źródłem wiedzy medycznej o przebiegu chorób są dane statystyczne uzyskane w wyniku obserwacji klinicznych bądź eksperymentów medycznych. Jednak interpretacja takich danych czasami bywa błędna.

Jednym z istotniejszych błędów przy posługiwaniu się statystykami jest wyciąganie zbyt kategorycznych wniosków w oparciu o niepewne dane albo zastosowanie zbyt daleko idących uproszczeń. Takie błędy zdarzają się naukowcom, również lekarze korzystający z danych statystycznych mogą w ten sposób wyciągać błędne wnioski. Najsilniej jednak zjawisko to może wpływać na przekonanie pacjentów lub ich rodzin odnośnie do szans bądź ryzyka określonego przebiegu choroby. Zapominanie o tym, że dane statystyczne nigdy nie odzwierciedlają realnego przebiegu choroby u konkretnego pacjenta może prowadzić do przekłamań, błędnej interpretacji sytuacji zdrowotnej pacjenta, a w przypadku realizacji ryzyka niekorzystnego przebiegu – do podejrzeń o popełnienie błędu medycznego, czego przykładem jest opisana sprawa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ryzykowne rokowania na podstawie danych statystycznych

Istotnym źródłem wiedzy medycznej o przebiegu chorób są dane statystyczne uzyskane w wyniku obserwacji klinicznych bądź eksperymentów medycznych. Jednak interpretacja takich [...]

Proste pytania rodziny

Zgon pacjenta nastąpił z powodu rozsiewu procesu nowotworowego już po upływie około 10 miesięcy od postawienia rozpoznania i leczenia czerniaka skóry. [...]

Zgodnie z wytycznymi

Częstotliwość i rodzaj badań oraz długość obserwacji po zabiegu są uzależnione od indywidualnego ryzyka nawrotu choroby, co jest zależne od wyjściowego [...]

Sens częstszych badań

Żadne dowody naukowe nie potwierdzają, by wcześniejsze lub częstsze wykonywanie badań obrazowych w rzeczywisty, istotny sposób wpływało na wydłużenie przeżywalności pacjentów [...]
Do góry