Podatki

Aparat nie jest kosztem przedsiębiorcy

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarz w pracy dobrze słyszeć nie musi – taki wniosek można wysnuć, czytając jedną z niedawnych interpretacji wydanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ale tak naprawdę jest ona tylko kolejnym potwierdzeniem stanowiska od dawna zajmowanego przez organy podatkowe. Konsekwentnie odmawiają one przedsiębiorcom prawa do zaliczenia w koszty działalności wydatków na poprawę stanu zdrowia czy jakości życia, nie widząc w tym związku z przychodami, które z tej działalności są osiągane.

Przekonała się o tym lekarka ze specjalizacją z medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, która prowadzi działalność gospodarczą – praktykę lekarza rodzinnego. Kobieta ma stwierdzony ubytek słuchu nabyty najprawdopodobniej w następstwie antybiotykoterapii. Aparatu słuchowego używa już od około 1,5 roku.

Jej zdaniem jest on niezbędny w wykonywaniu pracy zawodowej, umożliwia bowiem prawidłowy kontakt z pacjentem i dokładne wykonanie badania podmiotowego. Dzięki temu możliwe jest postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. Pomy...

Do góry