Podatki

Obowiązkowe zmiany w kasach rejestrujących

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarze mający w swoich praktykach kasy fiskalne powinni wiedzieć o zmianach, które w najbliższym czasie będą musieli w nich wprowadzić. Obowiązkowa wymiana tych urządzeń na modele online to dopiero rok 2020. Na zmianę oznaczeń literowych stawek podatku VAT w aktualnie używanych kasach mają jednak czas tylko do końca lipca 2019 roku.

Nowe obowiązki na przedsiębiorców używających kas fiskalnych nałożyło rozporządzenie ministra finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816). Jeden z nich jest związany z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT dla użytkowników ws...

Obowiązek przypisania oznaczeń literowych do stawek i zwolnień istniał również wcześniej, ale od 1 maja 2019 roku nastąpiły w tym zakresie zmiany. Do tej pory podatnicy mogli dowolnie przypisywać litery od B do G do obniżonych stawek podatku lub z...

Do góry