Nowości

Położnictwo: Azytromycyna kontra erytromycyna w przedwczesnym porodzie

Lek. Elżbieta Świeściak

Azytromycyna może być bezpieczną alternatywą w przedwczesnym pęknięciu błon płodowych (PPROM) w sytuacji braku erytromycyny lub istnienia przeciwwskazań do jej stosowania.

PPROM wikła 2-3 proc. ciąż i jest przyczyną 30-proc. chorobowości i śmiertelności wcześniaków wynikającej z nieuchronności rodzenia się wcześniaka często z towarzyszącą infekcją wewnątrzmaciczną i zapaleniem. Aktualny standard postępowania między 24. i 34. tygodniem to hospitalizacja, monitorowanie dobrostanu płodu, objawów zakażenia, przedporodowa steroidoterapia i antybiotykoterapia o szerokim spektrum w celu wydłużenia czasu miedzy PPROM a porodem.

Obecnie akceptowana jest kombinacja erytromycyny z ampicyliną podawaną dożylnie przez dwa dni i następnie doustnie przez pięć dni, gdyż nie tylko wydłuża czas do wystąpienia porodu, ale również zmniejsza ekspozycję płodu na zakażenie wewnątrzmacic...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic w terminie wystąpienia porodu od chwili PPROM między ciężarnymi leczonymi pojedynczą dawką azytromycyny, azytromycyną przez 5 [...]

Do góry