Nowości

Osteoporoza: Pacjent ze złamaniem osteoporotycznym wymaga szybkiego rozpoczęcia terapii

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Do największej liczby złamań dochodzi w trakcie pierwszego miesiąca od pierwszego złamania.

Nie do końca rozumianym fenomenem dotyczącym pacjentów z osteoporozą jest fakt, iż przebyte złamanie osteoporotyczne znacząco zwiększa ryzyko kolejnych złamań. Największy wpływ mają złamania biodra i kręgów. Wszystkie algorytmy do oceny ryzyka złamań, np. FRAX lub polski algorytm www.ryzyko-zlaman.pl, ujmują ten czynnik ryzyka. Z tego powodu warto chwilę przyjrzeć się wynikom omawianego badania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Badanie autorów szwedzkich jest godne uwagi z powodu wielkości grupy. Potwierdza inne wyniki obserwacji wskazujących, że pierwsze złamanie należy traktować jako [...]

Do góry