Edukacja

Instrukcja obsługi własnego zdrowia

Katarzyna Redmerska

Rzecznik Praw Pacjenta postulował wprowadzenie do programu nauczania szkolnego przedmiotu wiedza o zdrowiu. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nie są prowadzone żadne działania mające na celu włączenie takiego przedmiotu do obecnej podstawy programowej.

MEN tłumaczy swoją decyzję tym, że treści dotyczące wiedzy o zdrowiu są już zawarte w obecnej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec jest innego zdania. Zaznaczył, że owszem, obowiązujący system nauczania zapewnia elementy edukacji zdrowotnej, określając bloki tematyczne niektórych przedmiotów, jednak jest to niewystarczające. Propozycja wprowadzenia wiedzy o zdrowiu wynika przede wszystkim z obserwacji doświadczeń pacjentów kontaktujących się z pracownikami biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz z chęci podniesienia świadomości młodych ludzi dotyczącej wagi profilaktyki, szczepień i wprowadzenia zdrowego trybu życia, co w przyszłości przełoży się na jakość ich życia. Bezpośrednie rozmowy z pacjentami, które odbywają się za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta wskazują, iż chcąc uzyskać niezbędne świadczenia zdrowotne, czują się oni zagubieni i bezradni. Nie rozumieją zagrożeń związanych z niestosowaniem się do zaleceń lekarskich, a personel medyczny, ze względu na liczne obowiązki, nie ma czasu na edukację.

Do góry