Moim zdaniem

Szpitalne śmietnisko

Opracowała: Irena Fober

Prof. dr hab. med. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

1 250 000 kg – tyle odpadów medycznych powstaje w ciągu roku w szpitalu na 500-800 łóżek.

10 zł wynosi dzisiaj koszt utylizacji 1 kg odpadów.

Szpitale, którym kończą się umowy na utylizację odpadów medycznych, otrzymują teraz oferty nawet z ośmiokrotnie większą ceną. Na razie sytuacja nie jest katastrofalna, gdyż w różnych szpitalach kontrakty kończą się w różnym momencie. To nie jest tak, że nagle wszystkie placówki znalazły się w tej sytuacji, bo wtedy mógłby to być wielki szok finansowy. Ale co kilka dni jakiś szpital zgłasza, że otrzymał tego typu propozycję.

Na tak duży wzrost kosztów, podobnie jak w przypadku innych usług, wpłynęły: koniunktura gospodarcza, wzrost oczekiwań płacowych, podwyżka płacy minimalnej i związane z tym wyższe koszty dla pracodawców. Do tego doszedł wzrost wymagań środowiskowy...

Rozwiązaniem mogłoby być dopuszczenie do stosowania nowych sposobów utylizacji odpadów medycznych – mamy np. krajowych wynalazców dysponujących nową technologią, która polega na dezintegracji odpadów w specjalnych kolektorach wykorzystujących mikr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prof. dr hab. med. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

Szpitale, którym kończą się umowy na utylizację odpadów medycznych, otrzymują teraz oferty nawet z ośmiokrotnie większą ceną. Na razie sytuacja nie [...]
Do góry