Pytanie prawne

Pytanie prawne

Mam umowę z NFZ na leki refundowane pro familiae. Czy w takiej sytuacji mogę wypisywać leki bezpłatne ojcu, który ma 78 lat? Co wtedy wpisać w rubrykę, w której się podaje odpłatność? Jak generalnie uregulowane jest wypisywanie recept pro familiae?

Tak, istnieje możliwość wypisania recepty pro familiae na lek refundowany (w tym w ramach programu 75+). Pomijając drobne odrębności, należy ją wypełnić tak jak zwykłą receptę.

Podstawę prawną dla wypisywania recept pro familiae znajdziemy w dwóch ustawach: o zawodach lekarza i lekarza dentysty[1] oraz w prawie farmaceutycznym.[2] Przepisy tej drugiej (dokładnie art. 95 b ust. 3 u.p.f.) wprost przewidują możliwość wypisania recepty dla małżonka, osoby we wspólnym pożyciu czy krewnych, zwaną receptą pro familiae.

Do góry