Podatki

Biała lista podatników

Edyta Szewerniak-Milewska

Tylko do końca tego roku podatnicy mają czas, żeby poznać zasady działania tzw. białej listy, czyli wykazu podatników VAT, i zweryfikować tam dane swojej firmy. Przede wszystkim chodzi o numery rachunków firmowych.

W wykazie znalazły się rachunki bankowe pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Są to te same numery rachunków, które przedsiębiorcy podali przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). W wykazie nie ma natomiast prywatnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, które mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej. Nie ma także rachunków podatników zwolnionych z VAT, ale to nie znaczy, że oni nie muszą zaglądać do wykazu. Jeśli dokonują zapłaty na rachunek czynnego podatnika VAT, mają obowiązek go zweryfikować na białej liście.

Do góry