Medycyna sportowa

Aktywność fizyczna chorych z niewydolnością serca: czy istnieją różnice zależne od płci?

Prof. dr hab. med. Józef Opara

Specjalista neurologii i rehabilitacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis, ang. heart failure)

Jest to stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu.

Do najczęstszych przyczyn niewydolności serca należą:

  • zawał serca,
  • nadciśnienie,
  • choroba niedokrwienna serca,
  • choroby zastawkowe,
  • kardiomiopatia.


Pod względem upośledzonej czynności hemodynamicznej wyróżnia się:

1. Skurczową niewydolność serca (ze zmniejszonym lub zwiększonym rzutem serca),

2. Rozkurczową niewydolność serca, określaną także jako niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.

Podział w zależności od dominującego zespołu objawów zastoju w krążeniu małym lub krążeniu dużym rozróżnia:

  • lewokomorową niewydolność serca,
  • prawokomorową niewydolność serca,
  • obukomorową niewydolność serca.

Epidemiologia

Massie i Shah jako pierwsi użyli w 1996 roku określenia „epidemia niewydolności serca”.

Wielu autorów zwraca uwagę, że stanowi ona coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Według Karasek i wsp. (2008) częstość niewydolności serca w populacji europejskiej ocenia się na 0,4-2 proc., co oznacza, że problem ten dotyczy około 6,5-10 mln Europejczyków, zaś w Polsce szacunkowo choruje 0,8-1 mln osób. Stewart i wsp. (2001) podali, że schorzenie to jest obciążone poważnym rokowaniem: prawie połowa chorych umiera w ciągu 5 lat po ustaleniu rozpoznania, a około 80 proc. nie przeżywa 10 lat.

Według Khot i wsp. (2003) o rokowaniu decydują m.in. czynniki demograficzne (wiek), niedokrwienna etiologia kardiomiopatii, współistniejąca cukrzyca typu 2, przebyte zatrzymanie krążenia, stopień zaawansowania objawów choroby oceniany w skali NYHA...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Aktywność fizyczna w prewencji wtórnej niewydolności serca

We wstępie do najnowszego przeglądu bazy Cochrane (2019) dotyczącego rehabilitacji kardiologicznej dla dorosłych z niewydolnością serca autorzy stwierdzają, że systematyczna aktywność [...]

Wpływ płci chorego

Według Piepoli i wsp. (2016) jednym z czynników związanych z niższym poziomem przestrzegania zaleceń lekarskich jest płeć żeńska. Płeć żeńska jest [...]

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy wysnuli następujące wnioski: pracownicy ochrony zdrowia mają jasne opinie na temat istnienia różnic płciowych, które mogą [...]
Do góry