Nowości

Psychiatria: Chińczycy nie trzymają się mocno

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Tajwańscy naukowcy stwierdzili, że ryzyko występowania kryzysów hiperglikemicznych jest istotnie wyższe u diabetyków, którzy cierpią na chorobę afektywną dwubiegunową w porównaniu ze zdrowymi psychicznie pacjentami z cukrzycą.

Badania epidemiologiczne konsekwentnie wskazują na większe ryzyko występowania cukrzycy u osób z ChAD. Jest to prawdopodobnie związane z zaburzeniami snu występującymi w okresie faz chorobowych, siedzącym trybem życia, większą częstością uzależnienia od nikotyny, występowaniem pewnych anomalii hormonalnych (dotyczących wydzielania kortyzolu i hormonów tarczycy), a także z zaburzeniami metabolicznymi związanymi ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych. Jednym z użytecznych wskaźników oceny jakości leczenia pacjentów z cukrzycą jest oszacowanie ryzyka występowania kryzysów hiperglikemicznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Można przypuszczać, choć autorzy badania nie wspominają o tym wprost, że za występowanie kryzysów hiperglikemicznych u pacjentów z ChAD odpowiadają nie [...]

Do góry