Nowości

Położnictwo: Miejscowe antyseptyki a zakażenia po cięciu cesarskim

Lek. Elżbieta Świeściak

1-proc. jodopowidon okazał się najbardziej skuteczny w prewencji zapalenia błony śluzowej macicy oraz redukcji zakażeń rany pooperacyjnej i gorączki.

Rutynowa i systemowa profilaktyka antybiotykowa zmniejsza częstość chorobowości infekcyjnej po cięciu cesarskim o około 75 proc.

Zapalenie błony śluzowej macicy i infekcja rany po cięciu cesarskim występuje z częstością 7-20 proc. i rozwija się drogą wstępującą od strony pochwy, zatem przedoperacyjne odkażenie pochwy roztworem antyseptycznym może zredukować infekcyjną chorobowość po cięciu cesarskim.

W kilku randomizowanych badaniach klinicznych (RCT) i przeglądach systematycznych z metaanalizą oceniono skuteczność różnych roztworów antyseptycznych do odkażania pochwy (1-proc., 5-proc. i 10-proc. jodopowidonu, 0,2-proc. i 0,4-proc. chloroheksydyny, 0,75-proc. metronidazolu, cetrimidu i placebo) w redukowaniu powikłań infekcyjnych po cięciu cesarskim. Jednak dopiero w cytowanej pracy porównano skuteczność poszczególnych antyseptyków.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Zmniejszenie chorobowości infekcyjnej po cięciu cesarskim ma kluczowe znaczenie. Zmniejszenie liczby kolonii mikroorganizmów w pochwie, dzięki miejscowemu zastosowaniu antyseptyków, wiarygodnie wyjaśnia [...]

Do góry