Nowości

Onkologa: Rak prostaty a ryzyko zdarzeń kostnych

Dr n. med. Bartosz Spławski

Liczba przerzutów do kości w momencie rozpoznania uogólnionej choroby nowotworowej w raku gruczołu krokowego opornego na kastrację (mCRPC) została zidentyfikowana jako najsilniejszy predyktor śmiertelności.

U mężczyzn w Stanach Zjednoczonych rak prostaty jest najczęstszą chorobą nowotworową i drugą najczęstszą przyczyną śmierci związaną z rakiem. Według szacunków w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych wystąpi około 164 690 nowych zachorowań i 29 430 zgonów z powodu raka prostaty.

Zgony z powodu raka prostaty zazwyczaj są związane z wystąpieniem oporności na kastrację oraz pojawieniem się przerzutów odległych w przebiegu progresji choroby (mCRPC – metastatic castration-resistant prostate cancer). U ponad 90 proc. mężczyzn z mCRPC rozwijają się przerzuty do kości. Pacjenci z przerzutami do układu kostnego są narażeni na większe ryzyko zdarzeń kostnych (SRE – skeletal-related events), które mogą obejmować patologiczne złamania i kompresję rdzenia kręgowego.

Zaawansowanie choroby nowotworowej i SRE wiążą się ze znacznym spadkiem jakości życia, gorszymi wynikami przeżycia i zwiększonymi kosztami opieki zdrowotnej. W związku z tym ważne jest zidentyfikowanie pacjentów, którzy są narażeni na ryzyko rozwoju SRE i związanych z nimi poważnych konsekwencji. Czynniki, które mogą przewidywać pojawienie się SRE, są w niewielkim stopniu poznane.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Na podstawie prezentowanego badania można stwierdzić, że w grupie mężczyzn z mCRPC z przerzutami do kości ból kości został oceniony jako [...]

Do góry