Nowości

Osteoporoza: Herbata zmniejsza ryzyko złamań

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Wykazano, że ryzyko złamań malało wraz ze wzrostem konsumpcji herbaty.

Używki nie mają dobrej prasy, gdyż przyczyniają się do występowania wielu chorób cywilizacyjnych. Rola używek jest analizowana także w odniesieniu do osteoporozy. Wiadomo z pewnością, że alkohol i papierosy sprzyjają rozwojowi osteoporozy. Alkohol...

W omawianej pracy wykorzystano dane z 16 publikacji do marca 2019 roku. Grupa osób poddanych analizie była ogromna i liczyła 772 707 pacjentów, u których wystąpiło 37 166 złamań. Wykazano, że ryzyko złamań malało o 10-23 proc. wraz ze wzrostem kon...

Do góry