Nowości

Kardiologia: Nadciśnienie w ciąży a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Stan przedrzucawkowy oraz nadciśnienie indukowane ciążą stanowiły w badanej populacji czynnik ryzyka przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych.

Omawiana praca jest analizą związku stanów nadciśnieniowych w ciąży z ryzykiem chorób układu krążenia w 20-letniej obserwacji. Autorzy przeanalizowali dane medyczne kohorty obejmującej 1,3 mln kobiet z Wielkiej Brytanii. Średni wiek w czasie pierwszego porodu, zdefiniowanego jako wyjściowy do dalszej obserwacji, to 28 lat. Łącznie analizowano przebieg 1,9 mln ciąż. W okresie obserwacji odnotowano 18 624 incydenty sercowo-naczyniowe, z których 65 proc. wystąpiło u kobiet poniżej 40. r.ż. W porównaniu z kobietami z prawidłowym ciśnieniem w ciąży, pacjentki, u których w co najmniej jednej ciąży wystąpił stan przedrzucawkowy, miały blisko dwukrotnie wyższe ryzyko udaru mózgu (hazard ryzyka 1,9; 95% przedział ufności 1,53-2,35) lub jakiegokolwiek incydentu o etiologii miażdżycowej (hazard ryzyka 1,82; 95% przedział ufności 1,34-2,46). Ryzyko rozpoznania utrwalonego nadciśnienia było w tej grupie zwiększone ponad czterokrotnie (hazard ryzyka 4,47; 95% przedział ufności 4,32-4,62), a migotania przedsionków dwukrotnie (hazard ryzyka 2,12; 95% przedział ufności 1,49-2,99).

Do góry