Moim zdaniem

Rozwiązaniom siłowym mówimy: „nie”

Opracowała: Irena Fober

7891 – tylu zagranicznych studentów kształciło się odpłatnie na kierunkach lekarskich w uniwersytetach medycznych w Polsce (stan na 31.12.2018).

Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Dziś niedobór kadry lekarskiej szacowany jest na 50-60 tys., ale ta liczba nie uwzględnia demografii – już teraz na Mazowszu średnia wieku lekarza to 53 lata, a spośród wszystkich prawie jedna trzecia jest w wieku emerytalnym. Średnia wieku pediatry to 59 lat, chirurga 58 lat, podobnie wysokie średnie wieku obserwuje się w przypadku interny czy anestezjologii. Zwiększenie kadry jest zatem koniecznością.

Obecnie uczelnie medyczne edukują, wykorzystując tę samą bazę kadrową i sprzętową służącą do kształcenia polskich studentów, studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do nas w celu wyszkolenia się i w większości natychmiast po studiach wyjeżdżają.

Do góry