Prawo

Specustawa COVID-19 Najważniejsze zmiany dla lekarzy

Dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www. prawalekarza.pl

Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 jest sytuacją wyjątkową, która wymaga szczególnych działań. Jednym z nich jest ustawa COVID-19 i wprowadzone przez nią zmiany. Zakres podejmowanych działań zmienia się wraz z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 w Polsce.

Zaczęła obowiązywać ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. Ustaw. poz. 374., dalej: ustawa COVID-19).

Ustawa ta nie tylko wprowadza szczególne rozwiązania prawne, lecz także zmienia dotychczas obowiązujące ustawy. Co istotne, mogą wynikać z niej niezwykle ważne obowiązki dla lekarzy i wszystkich – publicznych i prywatnych – podmiotów leczniczych.

Oto najważniejsze zmiany z punktu widzenia lekarza:

1. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że ustawą COVID-19 poszerzono kompetencje Głównego Inspektora Sanitarnego i wojewódzkich inspektorów sanitarnych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspek...

Tym samym lekarz może zostać zobowiązany do wykonywania określonych czynności medycznych, w określonym miejscu lub w określonym czasie, a także na rzecz określonych osób czy instytucji.

Do góry