Podatki

Ochrona zdrowia pracowników szpitali a koszty

Edyta Szewerniak-Milewska

W obliczu szerzącej się epidemii koronawirusa i konieczności wprowadzenia nadzwyczajnych zabezpieczeń dla pracowników placówek ochrony zdrowia w celu ochrony ich zdrowia i życia w pracy, warto zwrócić uwagę na stanowisko fiskusa w sprawie podatkowych skutków takiego działania. Choć pojawiają się w tym zakresie wątpliwości, to zdaniem organów podatkowych koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w tym zakresie w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Powyższe stwierdzenie znalazło się w interpretacji indywidulanej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2019 roku (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.484.2019.1.GG), wydanej na wniosek SPZOZ, będącego czynnym podatnikiem VAT. Dotyczyła ona obowiązków szpitala jako płatnika, związanych ze sfinansowaniem pracownikom kosztów szczepień ochronnych. W związku z podwyższonym w okresie jesienno-zimowym stanem zagrożenia pracowników chorobami wywołanymi wirusem grypy, szpital zakupił na własny koszt szczepionki przeciw grypie i umożliwił dokonanie szczepień ochronnych zatrudnionym pracownikom (zarówno medycznym, jak i administracyjnym, gospodarczym czy technicznym).

Szczepienia nie były obowiązkowe, szpital sfinansował zakup szczepionek wraz z iniekcją. Celem tego działania było zabezpieczenie pracowników przed zagrożeniem wirusem grypy oraz zapewnienie ciągłości skutecznego wykonywania opieki zdrowotnej nad pacjentami i zapewnienie ciągłości działania placówki. Szpital zwrócił się do fiskusa z pytaniem, czy w tej sytuacji bezpłatne szczepienia przeciwko grypie pracowników szpitala stanowią ich przychód.

Do góry