Nowości

Kardiologia: Zakażenie HIV a nagły zgon sercowy

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Wyższa zmienność odstępu QT u pacjentów zakażonych HIV oraz obniżona zmienność rytmu serca mogą stanowić mechanizmy predysponujące do rozwoju groźnych arytmii komorowych i być podłożem patofizjologicznym ryzyka nagłej śmierci sercowej w tej grupie osób.

W latach 80. XX wieku wykryto pierwsze przypadki zakażenia nowym wirusem, który nazwano wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus). Zespół objawów chorobowych w przebiegu zakażenia HIV nazwano zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS – acquired immunodeficiency syndrome).

Od czasu wykrycia i opisania pierwszych przypadków tej choroby dokonał się ogromny postęp w leczeniu. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2015 roku liczbę osób zakażonych HIV oceniano na 36,7 mln. I mimo że z tej grupy osób leczenie ant...

Jedną z hipotez, która tłumaczyła związek infekcji HIV z ryzykiem nagłego zgonu, jest wpływ na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach prowadzące do zaburzenia procesu repolaryzacji komórek i ich niestabilności elektrycznej predysponującej ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Autorzy konkludują, że wyższa zmienność odstępu QT u pacjentów zakażonych HIV oraz obniżona zmienność rytmu serca mogą stanowić mechanizmy predysponujące do [...]
Do góry