Nowości

Psychiatria dziecięca: Współwystępowanie chorób somatycznych i psychiatrycznych

Dr n. med. Iwona Makowska

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono we wszystkich podgrupach wiekowych istotnie częstsze występowanie wskazanych schorzeń somatycznych wśród dzieci leczonych psychiatrycznie w porównaniu z ich rówieśnikami bez zaburzeń psychicznych.

Dużym wyzwaniem w zakresie leczenia pacjentów jest współchorobowość, która niejednokrotnie wikła zarówno diagnozę, jak i późniejszą farmakoterapię. Często negatywnie wpływa też na współpracę pacjenta w prowadzeniu terapii. Wśród dorosłych pacjentów leczonych psychiatrycznie od lat podnosi się w literaturze kwestię zwiększonej zachorowalności na choroby somatyczne, np. chorobę niedokrwienną serca, a także krótszą średnią długość życia. Dotyczy to głównie chorujących na ciężkie, przewlekłe zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia czy zaburzenia afektywne.

Próby wyjaśnienia tego zjawiska ogniskują się wokół organizacji opieki zdrowotnej nad osobami chorymi psychicznie i specyfiki samych zaburzeń. Pacjenci ze schizofrenią rzadziej zgłaszają się po pomoc lekarską, częściej są obarczeni dodatkowymi czy...

Do góry