Badania kliniczne

SKYSCRAPER-03

Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji atezolizumabu i tiragolumabu w porównaniu z durwalumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w stadium III.

Celem prezentowanego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania atezolizumabu w skojarzeniu z tiragolumabem w porównaniu z durwalumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w III stopniu zaawansowania, którzy otrzymali co najmniej 2 cykle chemioterapii opartej na pochodnych platyny w ramach jednoczesnej chemioradioterapii (CRT) i nie mieli radiologicznej progresji choroby.

Do góry