Badania kliniczne

OSCAR

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa otilimabu u pacjentów z ciężką chorobą płucną związaną z COVID-19.

Celem prezentowanego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa otilimabu w leczeniu ciężkiej choroby płucnej związanej z COVID-19. OSCAR (Otilimab in Patients With Severe Pulmonary COVID-19 Related Disease) to badanie wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo.

Otilimab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym przeciwko czynnikowi stymulującemu tworzenie kolonii makrofagów i granulocytów (GM-CSF), którego wcześniej nie badano u pacjentów z ciężką chorobą płucną związaną z COVID-19. Celem tego badania jes...

Do góry